Impact crisis
enorm op school

De Limburgse vierdeklasser die op 14 september jl. na een schietpartij op een Roermondse school werd gearresteerd, was gefascineerd voor wapens en bloedbaden. Moedige leraren voorkwamen dat de 16-jarige, die een tas vol met wapens bij zich had, het vuur kon openen op medeleerlingen en andere leerkrachten. Wel schoot hij meerdere malen in het plafond. Nederland lijkt ontsnapt te zijn aan zijn eerste massaschietpartij op een school.

Publieke ontkenning

Eerder nog dit jaar werd het ROC in Hoogeveen aan de schandpaal genageld. Deze wilde een crisisoefening rond een school-shooting nabootsen. Vooral ouders reageerde woedend: “Een bezopen idee is dit. Je zaait hiermee onnodig angst onder scholieren.” Dit mag écht niet doorgaan, stellen meerdere ouders resoluut: “Scholieren gaan straks in doodsangst leven, omdat ze zich realiseren dat dit zo maar kan gebeuren!”

De boosheid van de ouders is aan één kant begrijpelijk, want je wilt geen paniek zaaien. Aan de andere kant raak je met zo’n oefening de diepgewortelde angst aan van elke ouder: dat je je kind aan het einde van de dag niet meer terug ziet. Overigens was het protest niet alleen van de ouders. Ook organisaties als School en Veiligheid, de Algemene Onderwijsbond en Ouders & Onderwijs stonden niet te juichen. De kans op een school-shooting in Nederland mag dan klein zijn, maar je wilt wel dat school is voorbereid, als dit onverhoeds toch gebeurt?!

Het begint bij risicobewustzijn

Het ROC Alfa-college in Hoogeveen was zich wel bewust van dit risico. Daarom besloot ze, naast de jaarlijkse ontruimingsoefening in het kader van BHV, om medio juni een crisisoefening rond een school-shooting te organiseren. Vanuit de eigen opleiding Openbare Orde en Veiligheid hadden MBO-studenten, in samenwerking met de politie, de oefening voorbereid. Hoe leerzaam is zo’n traject, ook voor de studenten?

Juist omdat het de eerste keer was, dat een dergelijke crisisoefening waarheidsgetrouw werd nagebootst, wilde men zeer zorgvuldig naar alle belanghebbenden communiceren. Studenten, ouders en de medewerkers werden van te voren via een brief door de regiodirecteur geïnformeerd. Door alle heftige reacties werd de oefening uitgesteld.

Impact van een crisis is immens

Een scenario uitwerken waar een incident compleet uit de hand loopt, is juist verstandig. Een extremer voorbeeld is niet denkbaar. Dus als je hier in goed geoefend hebt, kan je alle soorten crises aan. Elke crisis kent dezelfde elementen. De impact van een school-shooting is immens. Allereerst is het leed immens wat betreft gewonden of slachtoffers. Ten tweede komt de reputatie van de onderwijsinstelling onder druk komen staan, omdat het publiek een schulidge zoekt en ook naar de school kijkt. Ten derde is de kans op financiële schade voor de onderwijsinstelling erg groot, omdat leerlingenaantallen zullen teruglopen.

Kans op een dergelijke crisis neemt toe

Nee, dit is geen Amerika waar in de afgelopen drie jaar niet minder dan 80 ‘school-shootings’ plaatsvonden. Echter, hoe dichtbij ligt Luik, waar eind mei dit jaar nog een aanslag op een school plaatsvond. In Nederland is een toename van dreiging op dit gebied heel reëel. Het is nog maar enkele jaren geleden, dat tientallen scholen in Leiden de deuren hebben gesloten vanwege een dreigement via de sociale media. Nog geen drie jaar geleden was ik zelf direct betrokken bij een zeer serieus dreigement bij een vooraanstaande Universiteit. En met het incident in Roermond in het achterhoofd, zien we dat helaas dit type dreiging groter is geworden.

Crisistraining helpt op vele fronten

Zo’n simulatie is in deze tijd juist op z’n plaats en multifunctioneel. Zo’n oefening is niet alleen nuttig voor de hulpdiensten. Juist ook voor de onderwijsinstelling. Een crisis kan veelal niet alleen door de directeur opgelost worden of in de lijn. Crisisbeheersing is  goed aan te leren door een praktische opleiding met crisistraining en -oefeningen. Zorg daarom voor een  crisismanagement team waarin verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn.

Daarnaast is er in deze tijd niets mis mee, dat ook studenten in enige mate bekend zijn met de procedures zonder dat dit direct angst inboezemt. Indirect doen ze mee aan de training en zijn zich daardoor meer bewust van wat ze zelf kunnen of moeten doen in zo’n situatie.

Besparen is geen optie

Maak minimaal jaarlijks tijd en budget vrij voor een professionele crisistraining en -oefening. Houdt u daarbij voor ogen dat de mogelijke schade met betrekking tot slachtoffers, continuïteit of reputatie in geen enkele verhouding staat tot de investering in crisismanagement.

ITP Groep heeft klanten in verschillende sectoren. We adviseren, geven trainingen, workshops, coachen directies en ontwikkelen crisissimulaties op maat. Neem contact met ons op voor meer informatie: 0297 254 222. Of lees verder over de mogelijkheden van een crisistraining.

Related Posts