Crisismanagement training ITP Groep
simulaties

Crisisoefeningen en simulaties

Een crisisoefening is een belangrijke leerervaring. In samenwerking met experts binnen uw organisatie, wordt er door ITP Groep een realistisch scenario ontwikkeld. Deze is altijd op de trends en ontwikkelingen in de markt en op de ervaring van de crisismanagementorganisatie afgestemd. Vooral de vertaling van strategisch crisismanagement naar tactisch- en operationeel niveau (en vice versa) wordt benadrukt. Een goede samenwerking tussen de verschillende teams is cruciaal om een crisis te beheersen.

Uw crisismanagement team en ondersteunende teams zullen tijdens de simulatie een crisis ontdekken, beleven en ervaren. De door ITP Groep ontwikkelde simulaties grenzen nagenoeg aan de werkelijkheid; alle voorkomende facetten zijn tot in detail uitgewerkt. We zorgen er voor dat spanning en complexiteit gefaseerd wordt opgebouwd. Er wordt aandacht besteed aan de verschillende fasen van een crisis, de mogelijke valkuilen en de benodigde focus die hoort bij iedere fase.

De trainingsleiding van ITP Groep begeleidt het CMT en de ondersteunende teams coachen tijdens de oefening. Achteraf wordt er een duidelijke analyse van het crisisproces gegegeven. Een simulatie moet altijd leiden tot een verbeterplan: van werkprocessen, informatievoorziening, teamwork en competenties.

Tevens stelt ITP Groep uw organisatie in de gelegenheid om monodisciplinaire en/of multidisciplinaire simulaties te organiseren, waarbij meerdere disciplines als bijvoorbeeld BHV, hoofdkantoor en internationale onderdelen met de eigen teams gelijktijdig aan de simulatie deelnemen.

evaluaties

Evalueren is een onmisbare fase in het crisistraject. Van een evaluatie leert de crisisorganisatie van hetgeen heeft plaatsgevonden. Belangrijk daarbij is om prestaties en verbeterpunten vast te leggen en “owners” aan te wijzen die verwantwoordelijk zijn voor het doorvoeren daarvan. Ook kan er uit naar voren komen dat het crisismanagement- en communicatieplan aangepast moet worden. Of er blijkt meer budget nodig te zijn om het crisismanagement niveau op een hoger, professioneler, plan te trekken. ITP Groep helpt, met een gestructureerde en opbouwende aanpak, om de evaluatie op te stellen, de balans positief door te laten slaan en succesvol uit een crisis te komen. Wilt u de mogelijkheden voor het evalueren van een crisis bespreken? Neem dan contact met ons op via 06 5472 8402.