crisis coaching

Crisis coaching, er is niets vreemds aan. Als leidinggevende is het verstandig om stil te staan bij uw persoonlijkheidskenmerken en competenties. Juist als het gaat om het succesvol beheersen van een crisis. Immers, dan wordt juist veel van u verwacht! We twijfelen er niet aan dat u de vaardigheden hebt om een leidinggevende functie te bekleden. Of u nu visionair bent, excelleert in zaken, een bestuurder op het hoogste niveau, u bent succesvol in het leiden van een organisatie. Echter, een crisis zet de wereld op zijn kop, ook die van u!

Durf daarom kritisch in de spiegel te kijken. Bent u tijdens crisissituaties in staat de noodzakelijke rust, overtuiging en het vertrouwen te creëren? Kunt u tevens snel schakelen tussen de linker- en rechter hersenhelft, switchen tussen strategie en operatie, focussen op details en tegelijkertijd uitzoomen naar het perspectief?

Leiderschap gevraagd

Bent u zich op dat moment bewust van de crisismanagement en -communicatie eisen? Of stapt u in uw eigen valkuil? Een echt leider draagt er zorg voor, dat de juiste mensen, middelen en maatregelen geregeld zijn. Weten wat je kernkwaliteiten zijn, is één ding. Accepteren dat je tekortkomingen hebt, vraagt om inzicht en lef! Maar het succesvol beheersen van een crisis gaat niet om u. U wilt als crisisteam goed de finish halen. Het vereist een bijzonder evenwicht tussen rust en dynamiek om te zorgen dat mensen, bedrijfvoering en reputatie veilig gesteld worden.

Crisismanagement is topsport!Crisis coaching crisismanagement topsport

Gerichte crisis coaching kan u persoonlijk helpen om prestaties tijdens crises aanmerkelijk te verbeteren en zo het crisisteam beter te laten functioneren. Crisis coaching wordt op individueel niveau gegeven. Wanneer er behoefte aan is, kan ook een kleine groep  mensen binnen een crisisteam tegelijkertijd worden gecoacht.

Crisis coaching op individueel niveau

(Over)volle agenda’s en andere prioriteiten zijn veelal de reden, dat management weinig tot geen voldoende tijd heeft om mee te lopen in workshops, trainingen en oefeningen op het gebied van crisisbeheersing. Daarmee ontstaat een ongewenste situatie. Een succesvolle crisisbeheersing vraagt juist om gerichte en regelmatige aandacht en tijd in de voorbereiding. Een crisis managen doe je niet zo maar! En juist omdat crisessituaties gelukkig maar relatief weinig voorkomen is er geen knopje ‘automatische piloot’ wat je dan in kunt drukken.

Het effectief en succesvol beheersen van een crisis, vereist hele gerichte en intensieve sturing. Daarom biedt de ITP Groep een crisis coaching programma aan op individueel niveau. Samen met de crisis coach kijkt u naar u zèlf! Vervolgens kijken we naar uw functie, uw rol binnen de crisisorganisatie, naar uw vaardigheden en persoonlijkheidskenmerken. Zonder meer boeiend! En met die gegevens gaan we gericht aan de slag. Crisis coaching is er op gericht om u een ‘stevig anker’ tijdens crisessituaties te bieden: een veilig vangnet!

Crisis coaching in teamverband

In teamverband coacht ITP Groep bij voorkeur met kleine groepen van 3 tot 6 deelnemers. Veelal zijn dit leden van een crisisteam. De coaching is in de eerste plaats gericht op het optimaliseren van de samenhang en samenwerking van het team. Inventarisatie van de competenties combineren we met de verschillende persoonlijkheidskenmerken van de teamleden. Hierbij kijken we ook kritisch naar wat de voorkeuren en ervaringen van de individuele leden zijn.

Crisismanagement is topsport! De ambitie is om tijdens een crisis als team een topsportprestatie te realiseren! Net als in de sport wordt er tijdens deze crisis coaching bijeenkomsten heel gericht getraind, waarbij in meerdere ‘opstellingen’ geoefend wordt. Enerzijds krijgen de individuele leden hierdoor meer begrip voor elkaar en in de praktijk zien we regelmatig dat leden een andere rol toebedeeld krijgen, die veel meer past bij hun persoonlijkheid en competenties. Met beter resultaat als gevolg!