reputatiemanagement

Reputatiemanagement is niet langer een “nice to have”. Het is een  een noodzaak geworden. Simpelweg, omdat het huidige transparantietijdperk voor veranderingen heeft gezorgd. Klanten zijn niet meer anoniem. Ze vinden van alles over uw organisatie. Hun mening, dus ook slechte ervaringen, delen ze met andere mensen. In alle openbaarheid.  Tegelijkertijd is de informatie en communicatie, die een organisatie zendt,  minder relevant geworden. De invloed van een organisatie is beperkt. Zo kan het gebeuren dat de de zorgvuldig opgebouwde reputatie onder druk komt te staan. Des te meer een gegronde reden om proactief een reputatiemanagement strategie voor een crisissituatie te ontwikkelen.

Crisismanagement richt zich op beperking van schade, waaronder reputatie. Heeft u wel eens geprobeerd om uit te rekenen wat reputatieschade kost? Ter illustratie: de reputatie van de organisatie beslaat minimaal de helft van de totale bedrijfswaarde. Let wel, omgerekend in goodwill. Reputatiemanagement vereist structurele aandacht van het topmanagement. Dat gebeurt nog te weinig. De consequentie is reputatieschade in een crisis snel kan oplopen. Zorg ervoor dat kennis, vaardigheden en competenties op het juiste niveau zijn. Dan heeft u wel een ‘aanvalsplan’. ITP groep kan u hiermee helpen met een aanpak op maat.

Van strategie naar een conrete aanpak

reputatiemanagement crisismanagement

Dagen en weken praten over de reputatiemanagement strategie? Dat kan, maar we willen vooral dat u in relatief korte tijd leert hoe u, tijdens een crisis, uw reputatie kunt beschermen.

Het theoretisch kader over reputatiemanagement begint bij de identiteit (het zelfbeeld) van de organisatie en hoe deze vertaald is naar beelden en woorden (imago). Hoe wordt dit beoordeeld door de omgeving? En hoe kunnen we dat meten en uitdrukken in een objectieve waarde? Reputatie gaat over gevoel en beleving. Zij bestaat uit al hetgeen over uw organisatie wordt gedacht, gezegd en geschreven. Sluit dit aan op het door u gewenste imago?

In de volgende fase gaat het over vooral over concrete zaken: welke middelen, mensen en competenties zijn tijdens een crisis aanwezig om uw reputatie te bewaken? Wilt u zich bijvoorbeeld actief of reactief op de sociale media profileren? Met welke tone of voice? Niet alleen extern heeft u belangrijke vraagstukken, ook intern. Hoe gaat u om met medewerkers die hun mening delen met journalisten? Via praktijkvoorbeelden en op uw organisatie gerichte workshops leert u met deze vraagstukken om te gaan.

Basisprincipes voor een goede reputatie

In de eerste plaats is het belangrijk dat er voor zichtbaarheid gezorgd wordt. Kom positief in beeld in de media, neem maatschappelijke initiatieven, investeer in goede doelen. Tegelijkertijd is het minstens zo belangrijk om zichtbaar te blijven als de organisatie onder druk staat.

Ten tweede is belangrijk dat je je niet anders voordoet. Authenticiteit is belangrijk, denk aan de non verbale communictaie. Die is zoveel krachtiger dan het geschreven of gesproken woord. Oprechtheid is een noodzaak. Lieg niet, dat gaat alleen maar tegen je werken.

Transparantie is een andere belangrijke factor. Met de bedoeling om voor te boeuwen op zichtbaarheid en authenticiteit. Creëer daarom interesse, geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid. Zorg er met name voor dat je dit consequent doet.

Daarmee komen we bij het laatste basisprincipe: zorg voor consistentie. Er mogen geen tegenstrijdigheden in het verhaal zitten. Dus doe wat je belooft en laat geen verschillende beelden ontstaan. Wees herkenbaar in alle uitingen.

Reputatiemanagement vragen:
  • Hoe zorgen we er tijdens een crisis voor dat iedereen consistent hetzelfde beeld uitstraalt?
  • Sluiten interne- en externe reputatie op elkaar aan?
  • Wat is de impact van reputatieschade op de bedrijfsvoering?
  • Welke maatregelen kunnen we nemen om de reputatieschade te beperken?
  • Wie heeft de eindverantwoordelijkheid voor onze reputaie?

Dit is maar een greep uit de vragen die we van onze klanten krijgen. ITP Groep helpt u om antwoorden en acties te formuleren die voor uw organisatie werken.

Neem gerust contact voor een vrijblijvend gesprek!