crisiscommunicatie

Aan wie, met welke boodschap, wanneer en hoe te communiceren, zijn maar een paar vragen tijdens en na het beheersen van een crisis. Wat en hoe ga je communiceren, als je nog geen eens weet wat er exact aan de hand is? Welke boodschap en via welk medium informeren we onze eigen medewerkers? Hoe houd je grip op  pers en sociale media? Hoe blijven we in de ‘driving seat’ naar onze klanten, naar onze aandeelhouders etc.? Een crisis is een complexe en uitdagende situatie waar het juist gaat om communicatie. 

Crisiscommunicatie is dynamisch. Als eerste wil je weten wat voor type crisis het is en wat de impact daarvan is voor de betrokken partijen. Bovendien check je meteen alle relevante social media kanalen om te kijken of er al over de organisatie wordt gesproken. Want je wilt weten welke beeldvorming er heerst. Ook wil je van het crisisteam weten of er een defensieve of actieve strategie gekozen is. Vanuit verschillende hoeken wordt er aan het crisiscommunicatie team getrokken en nieuwe informatie volgt elkaar snel op.

Crisiscommunicatie is organisatie. Templates op de plank hebben liggen, je doelgroepen kennen, weten wie je nodig hebt om de klus te klaren, een goede afstemming met het crisisteam zo dat er geen ruis ontstaat. ITP Groep helpt graag om het crisiscommunicatieplan te schrijven of te toetsen op actuialiteit en praktische toepasbaarheid. Afhankelijk van uw wensen komen we met een aanpak die past bij de organisatie.

Start vandaag nog met crisiscommunicatie
Crisismanagement ITP Groep

Puur gericht op de situatie bij de betrokken organisaties, verzorgt ITP Groep inspirerende en effectieve trainingen en workshops. Deze zijn primair gericht op medewerkers van communicatie afdelingen, omdat zij vaak betrokken bij crisiscommunicatie betrokken worden.

Het programma bestaat uit 5 stappen:

  1. Crisiscommunicatie; inleiding, basisdoelstellingen, methoden, randvoorwaarden, etc.
  2. Inventarisatie van de 4 belangrijkste crisisoorzaken en de impact daarvan voor de organisatie.
  3. Het in hoofdzaken uitwerken van deze 4 oorzaken m.b.t. interne- en externe communicatie.
  4. Trainen op basis van het uitgewerkte materiaal.
  5. Het aanpassen, verder uitwerken en vastleggen van de 4 scenario’s.
Ervaren crisiscommunicatie experts op afroep beschikbaar

Zeker niet alle organisaties beschikken over strategische en tactische crisiscommunicatie medewerkers. Bovendien is het crisiscommunicatie landschap inmiddels uitgebreid en zeer divers geworden. Daarom stel ITP Groep u in de gelegenheid tijdens crises 24/7 crisiscommunicatie experts in te huren. Het betreft hier dan senior crisiscommunicatie experts, die in overleg met u strategische vraagstukken aanpakken, Q&A’s uitwerken en persverklaringen en -conferenties voorbereiden e.d.

Woordvoering

Het beschermen van reputatie wordt steeds belangrijker. Daarom kan het beter zijn om contacten met de pers en woordvoering aan een externe professional over te laten. Deze zijn emotioneel niet betrokken, maar het zijn ervaren professionals die weten wat uw organisatie nodig heeft als het gaat om beeldvorming. Zij kennen het vak van a tot  en weten hoe journalisten denken. De woordvoerder kan snel schakelen tussen een mogelijk hachelijke situatie en de vragen te beantwoorden om dit te voorkomen. Indien gewenst ontvangen zij voor u de journalisten, stemmen zij de protocollen af en stemmen de persverklaring af met het crisiscommunicatieteam. Lees verder >>