Crisismanagement

DRAAIT OM ORGANISATIE EN COMMUNICATIE

Crisismanagement is een volwaardige discipline binnen het veiligheidsbeleid geworden. Immers, door technologische ontwikkelingen nemen kwetsbaarheid en complexiteit van organisaties toe. Om die reden is een goede multidisciplinaire samenwerking en het vermogen om onder druk  goed te kunnen presteren in een crisissituatie nodig. Tevens wordt verwacht dat er snel én effectief met alle betrokken partijen gecommuniceerd wordt.

Succesvol zijn op dat moment is niet alleen een ethische plicht, maar ook essentieel voor de reputatie. Een daadkrachtige crisisorganisatie op kwetsbare momenten. Dat is wat effectief crisismanagement in een notendop is. Daarmee kunnen slachtoffers voorkomen worden, wordt bedrijfscontinuïteit geborgd en imagoschade beperkt. Start vandaag met  crisismanagement >>

HOEZO EEN CRISIS?

Bij een crisis denken organisaties echter vaak aan incidenten waar de hulpdiensten voor ingeschakeld worden. Deze nemen dan de regie in handen nemen, vooral als het gaat om diefstal, bedrijfsongevallen of brand. De kans op een incident, dat snel escaleert en directe actie vraagt van het management, wordt klein geacht. Maar als het incident escaleert, bevind je je in een achtbaan met een onbekende uitkomst. Een crisis brengt niet alleen veiligheid in gevaar. Met name de kans dat bedrijfsvoering en reputatie van uw organisactie geschaad worden, schieten net zo snel omhoog als een achtbaan omlaag. Kortom, alle hens aan dek is nodig om te kunnen dealen met de vereiste snelheid, de voelbare (tijds)druk en de onvermijdelijke aandacht vanuit (social) media. Het vraagt om een  effectieve  crisisorganisatie >>

FOCUS EN PERSPECTIEF

ITP Groep bestaat uit crisismanagement specialisten die goed kijken naar uw situatie en aandachtig luisteren naar de wensen die er zijn. Samen met u zoomen we in op wat echt belangrijk is. We focussen op de oplossing en stellen gezamenlijk scherpe doelen. Dat doen we met oog voor detail, waarbij we niks missen en keuzes maken. Maar nog belangrijker, we verliezen nooit het grotere geheel uit het oog. We zoomen daarom ook uit, overzien het gehele spectrum en kijken kritisch naar de toekomst, de ontwikkelingen, de strategie. ITP Groep zet alles in het juiste  perspectief >>

Crisismanagement Consultancy & Training | ITP Groep
NEEM CONTACT MET ONS OP

Stel gerust uw vragen. We kijken graag en vrijblijvend wat we voor u kunnen betekenen op gebied van crisismanagement. Effectief omgaan met een crisissistuatie leert u met name door het te ervaren en te beleven. Bij ons kan dat in een deskundige- en veilige omgeving.

Bel voor meer info
06 5472 8402 

KLANTEN OVER ITP GROEP

ITP Groep Crisismanagement Partners
Angelique Nijmeijer
TUI
Head of Health & Safety and Crisis management TUI Benelux

Mariëtte’s grote kennis op gebied van crisiscommunicatie en haar verfrissende kijk op mijn onderwerp (interne en internationale communicatie tijdens crises), heeft mij enorm geholpen de scriptie van de Post HBO opleiding Crisis Management Expert verder inhoud te geven.

ITP Groep Crisismanagement Partners
Joost van Gestel
Camelot Europe
CEO

Wanneer zich bij ons een incident voordoet, zijn we blij dat we een crisis woordvoerder van ITP Groep tot onze beschikking hebben. Al jaren een zeer vakkundige en betrokken woordvoerder die met diverse media uitstekend weet om te gaan en onze standpunten rustig en met flair kan verwoorden.

ITP Groep Crisismanagement Partners
Attie Sarelse
Givaudan
Regional Director EAME EHS / Company Manager NL Givaudan

Dank je wel Mariëtte! Wij zijn erg blij met wat je voor ons als procesbegeleider hebt kunnen doen in de ontstane crisissituatie. Iedereen vindt dat je ons op een zeer goede manier hebt geholpen. Samenwerking was en is fijn.