risicobewustzijn

Hoe is het met uw risicobewustzijn gesteld? De meeste bedrijven houden zich bezig met incidenten, gericht op veiligheid van mens en omgeving (milieu). Maar al we vragen hoe het gesteld is met het crisismanagement beleid, zien we wel eens vraagtekens in de ogen van onze gesprekspartner. Maar wanneer een incident escaleert tot een crisis en de bestaande processen en procedures niet meer werken, heeft men geen idee wat de impact kan zijn. Wees je bewust van de risico’s die een crisis met zich meebrengt!

Tel uit uw verlies

Die crisis gaat ooit komen, de vraag is alleen wanneer. Eén ding is zeker, de crisis komt altijd ongelegen. Bent u zich voldoende bewust van de risico’s die een crisis met zich meebrengt? Onderschatting kan tot vele consequenties leiden. De impact op de organisatie kan dan zo groot zijn, dat fysieke, financiële, immateriële schade op de loer ligt. Voorkom dit en bereid je goed voor op de crisis die gaat komen! ITP Groep adviseert u daar graag over.

Wat is risicobewustzijn?Risicobewustzijn Crisismanagement

Risicobewustzijn begint met het besef van de risico’s en gevaren in de (directe) omgeving. Vervolgens kunt u een reële kans op een crisis inschatten. Vaak is de kans (gelukkig) niet groot. Maar hoe groot is de impact van de crisis? Heeft u daar wel eens een berekening van gemaakt? Is de organisatie al eens getest om snel en kundig te handelen? En als de crisis voorbij is, kunt u dan meteen weer verder? Of weet u wat de gevolgen zijn voor de organisatie en heeft u herstel en nazorg geregeld. Als laatste kunnen we niet vaak genoeg bedrukken hoe belangrijk het is om aan de verschillende scenario’s concrete oplossingen te koppelen.

Goed ingebed risicobewustzijn bij alle medewerkers is één van de beste en zeker ook goedkoopste maatregelen om crises te voorkomen c.q. een incident niet tot een crisis te laten leiden. Daarbij is het creëren van effectief risicobewustzijn een ingewikkeld psychologisch en structureel communicatieproces, waarbij ratio en emotie een subtiel spel met elkaar spelen.

Risico = kans x gevolg

ITP Groep geeft u strategische en tactische inzichten om een goede risicoanalyse op te stellen. Samen brengen we de risico’s in kaart en bepalen we de mogelijke impact voor de organisatie. Het doel van de risicoanalyse is om dreigingen inzichtelijk te maken die relevant zijn voor de bedrijfsprocessen. Daarnaast biedt het essentiële handvatten om uw crisismanagement organisatie beter in te richten en te borgen in de organisatie. De uitkomst van de risico analyse geeft u enerzijds de mogelijkheid om preventieve maatregelen te nemen. Anderzijds kunt u scenario’s ontwikkelen hoe u in een crisissituatie het beste om kunt gaan met de escalatie.

Regeren is vooruitzien

Tijdens crises is tijd wellicht de meest belangrijke factor. ‘Stay in the driving seat!’ Als je het op het moment van de crisis nog moet bedenken, ontwikkelen en vervolgens nog goedkeuring moet krijgen, ben je al te laat. Véél te laat! Kijk eens eerlijk in de spiegel en liggen de diverse scenario’s bij u al helemaal uitgewerkt op de (digitale) plank?

Kijk eens eerlijk in de spiegel, hoe ver bent u dan?

Boven beschreven activiteiten, geven tevens een uitstekende basis voor trainingen en simulaties voor het crisismanagement team en mogelijk ondersteunende teams. Hierbij worden dan vanzelfsprekend tevens de communicatie-protocollen getest. Alle trainingen en crisissimulaties bij  ITP Groep zijn gebaseerd op:

  • Ontdekken: Houding bekijken en bewustwording van aangenomen houding.
  • Beleven: Kennis vergaren en daardoor een andere ervaringswereld verkrijgen.
  • Ervaren: Gedragsverandering doormaken.

Door toepassing van deze methodiek is concrete gedragsverandering in kort tijdsbestek realiseerbaar.