onze filosofie
Dynamiek tussen focus en perspectief

In een crisissituatie is het van groot belang om het perspectief in de gaten te houden om het geheel te kunnen overzien. Wat is onze stip op de horizon? Welke strategie houden we aan? Welke scenario’s zijn mogelijk. Hoe kunnen we ons in de juiste richting ontwikkelen en de organisatie uit de crisis naar de toekomst leiden?

Tegelijkertijd heb je focus nodig: in een crisissituatie ontstaat hectiek in de organisatie. Stress zorgt er voor dat mensen minder goed in staat zijn om informatie tot zich te nemen en om informatie over te brengen. Deze bewustzijnsvernauwing zorgt dat het brein inzoomt tot wat het aankan. Welke mensen hebben goede competenties om in het crisisteam plaats te nemen? En, hoe zorg je nu dat iedereen binnen de crisisorganisatie de juiste focus heeft en doet waar hij/zij goed in is?

Deze dynamiek is best lastig, maar is goed aan te leren. Met de juiste methodes en inzicht in de materie wordt er geleerd om deze dynamiek positief en effectief te gebruiken. Het continu kunnen schakelen tussen focus en perspectief zorgt dat het crisisteam, supportteam en communicatieteam in goede harmonie kunnen inspelen op alle facetten van een crisis. Samen kunnen ze er voor zorgen dat veiligheid, continuïteit en reputatie geborgd worden.

Crisismanagement & Crisiscommunicatie | ITP Groep
Visie

Wat je aandacht geeft, groeit. Focus op crisismanagement: neem nu de maatregelen  om te zorgen dat de organisatie minder kwetsbaar is als de crisis zich voordoet. Daarmee vergroot u de veiligheid, zekert u de bedrijfscontinuïteit beperkt u reputatieschade tot een minimum.

Missie

Geef ons aan welke facetten van crisismanagement u nog wilt beheersen: wij leren hoe u effectief grip krijgt op elke crisissituatie. De focus ligt op het resultaat en dat bereiken we door samen te werken en ieders talent goed in te zetten.

Wat maakt ons dan anders?
Uiteraard zijn we in de eerste plaats experts in crisismanagement, professioneel, deskundig, betrouwbaar en discreet. En net als andere concullega’s zijn we uitstekend in staat om u te adviseren en te begeleiden. ITP Groep kan als geen andere de brug slaan tussen focus en perspectief. We voelen het omschakelpunt aan en kunnen u helpen dit verder in uw organisatie te implementeren. We zijn concreet, pragmatisch en resultaatgericht. En, ondanks dat een crisis een serieuze aangelegenheid hebben, mogen we tijdens het oefenen plezier hebben; We geloven in beleven & ervaren, we willen u prikkelen en nieuwsgierig maken. Zo dat u grip krijgt op elke crisissituatie.